Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizine ilişkin Kamuoyu Görüşü Alınması

21.12.2016 tarihli ve  2016/DK-SRD/501 sayılı Kurul Kararı kapsamında Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizine ait doküman Kamuoyu Görüşüne açılmış olup söz konusu dokümana ilişkin  görüşlerin 26.01.2017 tarihine kadar Kurumumuza yazılı olarak ve dokümanda  belirtilen e-posta adreslerine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.

Bu taslak için kamuoyu görüşü alma süresi bitmiştir.